Op werkdagen voor 12 uur besteld, dezelfde dag verzonden. Op werkdagen voor 12 uur besteld, dezelfde dag verzonden.
Bezig met laden...
 
Let op: niet alle artikelen zijn in het gewenste aantal op voorraad.
Het aantal is aangepast naar het dichtsbijzijnde geldige aantal.
×
Artikel wordt toegevoegd

Uw winkelwagen is aangepast!

Onderstaand artikel is toegevoegd aan winkelwagen:
Verder winkelen
×
Toevoegen aan favorietenlijst
Voeg toe aan favorietenlijst

De visie van Dillewijn Zwapak op duurzaamheid: 

Milieubelasting van ons assortiment

Meer en meer klanten stellen kritische vragen over de milieubelasting van onze producten
en processen. Daar zijn we blij mee! De meeste vragen gaan over CO2 uitstoot oftewel
‘carbon footprint’. CO2 is het meest voorkomende ‘broeikasgas’ en de toename daarvan in
de atmosfeer is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.
Daarnaast worden ook steeds meer vragen gesteld over mogelijke alternatieven voor de
traditionele plastic (PP) verpakkingen, recyclebaarheid en materiaaloorsprong.

Wetenschappelijke benadering (LCA)

Levens Cyclus Analyse (LCA) is een wetenschappelijke methode om de milieubelasting van een product
of dienst ‘van wieg tot graf’ te bepalen. In deze levenscyclus vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. Een LCA maakt deze milieueffecten inzichtelijk. Zo kun je zien waar en welke
milieueffecten optreden. In een vergelijkende LCA kun je op deze wijze producten met elkaar vergelijken
op basis van hun milieubelasting.

We richten ons niet alleen op de verkoop van duurzame producten, maar kijken ook kritisch of onze eigen bedrijfsvoering duurzaam is. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarborgen wij in onze bedrijfsvoering.

Dillewijn Zwapak gebruikt de LCA methode om de duurzaamheid van haar producten te toetsen. De LCA uitkomsten die wij gebruiken zijn de Eco-costs en CO2 footprint. Hierbij maken wij gebruik van algemeen
beschikbare gegevens (industry standards). Wij gaan daarbij uit van een zogenaamde ‘cradle to gate’ (van wieg tot poort) in plaats van een ‘cradle to grave’ (van wieg tot graf) benadering, omdat de gebruiks- en
afvalfase van onze producten sterk per klant en gebruiker kunnen verschillen en wij daar geen directe
invloed op hebben.

Ecocost

Dillewijn Zwapak brengt op dit moment voor (bijna) haar hele assortiment de zogenaamde Eco-cost in
beeld via LCA-berekeningen. De berekeningsmethode van deze Eco-cost is ontwikkeld door de Technische
Universiteit Delft. Op haar beurt maakt de methode gebruik van bronnen die publiekelijk verifieerbaar zijn
en waarin de data via een gestandaardiseerde methode (ISO 14040) worden verzameld en bijgehouden.

Wat zijn eco-costs?
• Eco-costs zijn de kosten die je zou moeten maken om de milieubelasting teniet te doen of te voorkomen
• Eco-costs is een manier om de milieubelasting uit te drukken in één getal
• Eco-costs worden uitgedrukt in Euro (€)
• Eco-costs zijn virtuele kosten (lees kosten die (nog) niet zijn geïntegreerd in ons normale leven)
• Eco-costs zijn op LCA (Levens Cyclus Analyse) gebaseerd

CO2 footprint

De Nederlandse overheid heeft in haar klimaatakkoord afspraken vastgelegd hoe Nederland het klimaatverdrag van Parijs gaat invullen. In het klimaatverdrag hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot.

Om te bepalen wat de invloed van ons assortiment is op het klimaat bepalen wij de CO2 uitstoot. Hiervoor gebruiken wij de hiervoor genoemde methode.

> flyer duurzaamheid

Uw winkelwagen is aangepast!