Milieubelasting van ons assortiment

Bos

Meer en meer klanten stellen kritische vragen over de milieubelasting van onze producten en processen. Daar zijn we blij mee! De meeste vragen gaan over CO² uitstoot oftewel ‘carbon footprint’. CO² is het meest voorkomende ‘broeikasgas’ en de toename daarvan in de atmosfeer is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Daarnaast worden ook steeds meer vragen gesteld over mogelijke alternatieven voor de traditionele plastic (PP) verpakkingen, recyclebaarheid en materiaaloorsprong.

Wetenschappelijke benadering (LCA)

Levens Cyclus Analyse (LCA) is een wetenschappelijke methode om de milieubelasting van een product of dienst ‘van wieg tot graf’ te bepalen. In deze levenscyclus vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. Een LCA maakt deze milieueffecten inzichtelijk. Zo kun je zien waar en welke milieueffecten optreden. In een vergelijkende LCA kun je op deze wijze producten met elkaar vergelijken op basis van hun milieubelasting.

Circulair Van wieg tot graf

We richten ons niet alleen op de verkoop van duurzame producten, maar kijken ook kritisch of onze eigen bedrijfsvoering duurzaam is. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarborgen wij in onze bedrijfsvoering.

Dillewijn Zwapak gebruikt de LCA methode om de duurzaamheid van haar producten te toetsen. De LCA uitkomsten die wij gebruiken zijn de Eco-costs en CO² footprint. Hierbij maken wij gebruik van algemeen beschikbare gegevens (industry standards). Wij gaan daarbij uit van een zogenaamde ‘cradle to gate’ (van wieg tot poort) in plaats van een ‘cradle to grave’ (van wieg tot graf) benadering, omdat de gebruiks- en afvalfase van onze producten sterk per klant en gebruiker kunnen verschillen en wij daar geen directe
invloed op hebben.

Ecocost

Dillewijn Zwapak brengt op dit moment voor (bijna) haar hele assortiment de zogenaamde Eco-cost in beeld via LCA-berekeningen. De berekeningsmethode van deze Eco-cost is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft. Op haar beurt maakt de methode gebruik van bronnen die publiekelijk verifieerbaar zijn en waarin de data via een gestandaardiseerde methode (ISO 14040) worden verzameld en bijgehouden.

Wat zijn eco-costs?
• Eco-costs zijn de kosten die je zou moeten maken om de milieubelasting teniet te doen of te voorkomen
• Eco-costs is een manier om de milieubelasting uit te drukken in één getal
• Eco-costs worden uitgedrukt in Euro (€)
• Eco-costs zijn virtuele kosten (lees kosten die (nog) niet zijn geïntegreerd in ons normale leven)
• Eco-costs zijn op LCA (Levens Cyclus Analyse) gebaseerd

CO² footprint

De Nederlandse overheid heeft in haar klimaatakkoord afspraken vastgelegd hoe Nederland het klimaatverdrag van Parijs gaat invullen. In het klimaatverdrag hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO²). Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO²-uitstoot.

Om te bepalen wat de invloed van ons assortiment is op het klimaat bepalen wij de CO² uitstoot. Hiervoor gebruiken wij de hiervoor genoemde methode.

PDF download 'Flyer duurzaamheid'

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen