Op werkdagen voor 12 uur besteld, dezelfde dag verzonden. Op werkdagen voor 12 uur besteld, dezelfde dag verzonden.
Bezig met laden...
 
Let op: niet alle artikelen zijn in het gewenste aantal op voorraad.
Het aantal is aangepast naar het dichtsbijzijnde geldige aantal.
×
Artikel wordt toegevoegd

Uw winkelwagen is aangepast!

Onderstaand artikel is toegevoegd aan winkelwagen:
Verder winkelen
×
Toevoegen aan favorietenlijst
Voeg toe aan favorietenlijst

De visie van Dillewijn Zwapak op duurzaamheid: 

End of life en circulariteit

Samen met onze klanten kijken we steeds vaker met een circulaire blik naar onze producten. De overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 voor 100% een circulaire economie te willen zijn. Een circulaire economie houdt in dat we afstappen van het idee dat de levensloop van producten een lineair proces vormt van productie naar afval. In plaats daarvan moeten we het beschouwen als een continu, cyclisch (gesloten) proces, waarbij zo min mogelijk uitval van producten, materialen en grondstoffen plaatsvindt.

Voor haar circulaire benadering maakt Dillewijn Zwapak gebruik van het R-model (Planbureau voor de Leefomgeving, PBL), ook wel R-ladder van circulariteit genoemd. Hoe hoger op de ladder, hoe beter. Focus met onze klanten zal vooral liggen in de hogere strategieën. Deze circulaire benadering dwingt ons om steeds vaker na te denken over wat er aan het einde van de levensduur met onze producten gebeurt.

Refuse, reduce, recycle

Refuse en rethink
Het weigeren, verminderen of anders nadenken over onze verpakkingen. Zijn onze verpakkingsmaterialen nodig? Dit is het begin van het circulaire denken. Meestal dient, naast dat de verpakking een visitekaartje is van de gever of verkoper, de verpakking een doel, namelijk bescherming van de bloemen (tijdens transport, stoten, neerleggen, temperatuur, wind etc.). Zonder onze verpakkingen zou er meer uitval van bloemen zijn. Toch stellen we met onze klanten altijd de kritische vraag: is deze verpakking nodig?

Reduce
Verminderen van grondstoffen. Inzet op minder materiaalgebruik. Dillewijn Zwapak heeft bijvoorbeeld in 2019 besloten om voor het standaard assortiment PP hoezen van 40 naar 35 en 30 micron dikte te gaan. Wij vragen onze klanten actief om daarin mee te gaan. Materiaalbesparing levert voordeel in de hele keten, minder materiaal betekent minder grondstoffen, minder transport, minder energie etc. Het vermijden van ‘omhoezen’ van bloemen voordat het product de eindklant bereikt, levert ook vermindering op.

Recycle
Recycle is logischerwijs een strategie waar we ons op richten. Deze aanpak is tweeledig. Ten eerste zijn wij steeds op zoek naar mogelijkheden om gerecycled materiaal als grondstof toe te passen. Met onze leveranciers zijn we steeds vaker in staat een deel van de ruwe (virgin) grondstoffen te vervangen door
gerecyclede grondstoffen. Ten tweede richten we ons op de eindconsument. Dit betreft communicatie over recycling van materialen, de zogenaamde weggooi-aanwijzingen. Doel is te komen tot zo zuiver mogelijke afvalstromen om zo te komen tot herbruikbare grondstoffen. Onze voorkeur richt zich op het toepassen van mono materialen. Dit zijn enkelvoudige, dus niet samengestelde materialen die makkelijk te recyclen zijn.

Er worden door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) 6 strategieën voor circulariteit weergegeven.
De drie hiervoor genoemde zijn voor ons de belangrijkste en sluiten goed aan bij onze bedrijfsvoering
en klanten. De strategieën Reuse, Repair en Remanufacture zijn strategieën die niet zo passen bij onze
technologische eenvoudige producten. Uiteraard kijken we met onze klanten altijd per product(groep)
wat de mogelijkheden zijn. Recover, oftewel energieterugwinning uit materialen (verbranding) is de laagste trap van de ladder en past eigenlijk niet in een circulaire economie. Dit moeten we dan ook met z’n allen proberen te voorkomen.

Recycling communicatie

In niet alle landen is de afvalverwerking op dezelfde wijze georganiseerd. Zelfs binnen landen zijn er grote verschillen. Om onze (internationale) klanten te helpen om producten zoveel mogelijk te recyclen (circulaire economie), zijn we vanaf 2019 begonnen met de producten te voorzien van communicatie over recycling (logo’s). Ook adviseren we onze klanten, waar we voor mogen ontwerpen, over logo gebruik. Op de meeste van onze producten staat een recyclingcode vermeld. De recyclingcode is een identificatie­code om materialen tijdens de afvalverwerking op de juiste wijze te kunnen sorteren ten behoeve van hergebruik. De code bestaat uit het algemene recyclingsymbool met de drie rondlopende pijlen (Möbius-loop), met daarin een nummer dat aangeeft om welk materiaal het gaat. Meestal staat er ook nog een afkorting voor de materiaalgroep onder. Dit systeem is gebaseerd op een Europese richtlijn (97/129/EG identificatie­systeem voor verpakkingsmaterialen). Dillewijn Zwapak vermeldt deze symbolen op vrijwel al haar verpakkingen. Voor een goede recycling gaat onze voorkeur overigens uit naar de toepassing van mono-­materialen.

Verpakkings-
identificatie code
 MateriaalRecylebaar
2Product is gemaakt van Hoge Dichtheid Polyethyleen (HD-PE)Ja
4Product is gemaakt van Lage Dichtheid Polyethyleen (LD-PE)Ja
5Product is gemaakt van Polypropyleen (PP)Ja
20Product is gemaakt van golfkartonJa
21Product is gemaakt van overig kartonJa
22Product is gemaakt van papierJa

Biobased of biologisch afbreekbaar

De termen ‘biobased’ en ‘biologisch afbreekbaar’ betekenen iets anders. Biobased verwijst naar de grondstof waar een product van is gemaakt, terwijl biologisch afbreekbaar verwijst naar de eindfase van het product.

Biobased
Biobased wil zeggen dat het product gemaakt is van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen, bijvoorbeeld mais, aardappelen of papier. Biobased producten zijn niet altijd biologisch afbreekbaar.

Biologisch afbreekbaar
Biologisch afbreekbaar wil zeggen dat een product of verpakking op natuurlijke wijze afgebroken kan
worden door schimmels en bacteriën en wordt omgezet tot water, CO2 en methaan. Het zegt niks over de snelheid waarmee dit gebeurt en onder welke omstandigheden. Biologisch afbreekbare producten mogen dan ook niet zomaar in de GFT-bak. Er zijn producten die onder industriële omstandigheden (bij voldoende hoge temperatuur en voldoende verblijftijd) voor minimaal 95 procent afbreken binnen 12 weken (Europese norm EN-13432). Deze verpakkingen herken je aan het Kiemplantlogo of het OK Compostlogo. De doorlooptijd in de composteerinstallatie is echter over het algemeen zo kort dat het niet duidelijk is of composteer­bare verpakkingen in die tijd wel goed afbreken. Ook thuis op de composthoop vergaan deze composteerbare producten niet goed (te lage temperatuur). Er zijn wel producten die op de composthoop vergaan (bij lagere temperatuur). Deze producten kunnen het ‘OK compost Home’ logo krijgen.

Biologisch afbreekbaar plastic
Wij zien steeds meer kunststof verpakkingen op de markt verschijnen die industrieel composteerbaar zijn (met het Kiemplantlogo en het OK compostlogo). Er wordt daarmee gesuggereerd dat de producten in de GFT bak mogen. Echter kunststof verpakkingen mogen niet bij het GFT worden weggegooid, maar horen
bij het restafval. Voor afvalzakjes voor GFT afval is een uitzondering gemaakt. Achterliggende gedachte is
dat de hoeveelheid ingezameld GFT materiaal vergroot wordt met gebruik van deze zakjes.
Ook mag het composteerbaar kunststof niet bij het ‘gewone’ plastic afval, omdat het een andere samen­stelling heeft dan gewoon plastic. Composteerbaar plastic hoort daarmee dus bij het restafval.
Zolang er nog geen goede ‘home compostable’ producten op de markt zijn en er geen goede inzameling van biobased plastics en biologisch afbreekbare plastics mogelijk is, geloven wij meer in het toepassen van gerecyclede plastics.

Plastic soup

Soms komen verpakkingen ongecontroleerd in de natuur terecht. Bijvoorbeeld door wegwaaien. Dit gebeurt met een klein percentage van ons afval. In een gunstig geval wordt het daar opgeruimd of belandt het in
de afvalwaterzuivering, maar er bestaat ook een kans dat het uiteindelijk in zee terecht komt. Wij zijn met leveranciers actief op zoek naar materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu en afbreken tot niet
schadelijke deeltjes in zee.

Uw winkelwagen is aangepast!